لایو 8

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

در این درس خط فرضی بهتون آموزش داده می شود و انواع میکروفن و نور برای تولید محتوا بهتون معرفی…

20
20,000 تومان

لایو 7

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

ده راز گرافیکی برای تولید محتوا

19
40,000 تومان

لایو6

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
22
20,000 تومان

لایو5

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
24
20,000 تومان

لایو4

5.00 1 رای
20,000 تومان
37
20,000 تومان

لایو3

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
36
20,000 تومان

لایو 2

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
32
20,000 تومان

لایو 1

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
55
20,000 تومان