8%
تخفیف

بسته کامل دوره فشرده تولید محتوای تصویری

بدون امتیاز 0 رای
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۷۵,۰۰۰ تومان
2
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۷۵,۰۰۰ تومان

لایو ۱

بدون امتیاز 0 رای
۳۵,۰۰۰ تومان
82
۳۵,۰۰۰ تومان

لایو ۲

بدون امتیاز 0 رای
۳۵,۰۰۰ تومان
58
۳۵,۰۰۰ تومان

لایو۳

بدون امتیاز 0 رای
۳۵,۰۰۰ تومان
58
۳۵,۰۰۰ تومان

لایو۴

5.00 1 رای
۳۵,۰۰۰ تومان
49
۳۵,۰۰۰ تومان

لایو۵

بدون امتیاز 0 رای
۳۵,۰۰۰ تومان
36
۳۵,۰۰۰ تومان

لایو۶

بدون امتیاز 0 رای
۳۵,۰۰۰ تومان
32
۳۵,۰۰۰ تومان

لایو ۷

بدون امتیاز 0 رای
۵۵,۰۰۰ تومان

ده راز گرافیکی برای تولید محتوا

29
۵۵,۰۰۰ تومان

لایو ۸

بدون امتیاز 0 رای
۳۵,۰۰۰ تومان

در این درس خط فرضی بهتون آموزش داده می شود و انواع میکروفن و نور برای تولید محتوا بهتون معرفی…

34
۳۵,۰۰۰ تومان